bg / en

Пазарни проучвания

 Специалистите ни периодично наблюдават развитието на пазара и обследват взаимовръзките между различните фактори, които му влияят. В пряк контакт са с колегите си от всички офиси в страната, като по този начин получават “жива” информация за случващото се на пазара на недвижими имоти. 

За какво можете да се обърнете към нашите специалисти по пазарни проучвания:

  • Обзори на пазара на недвижими имоти в България с различен времеви обхват, както и за различни сегменти (жилища, офиси, търговски, складови и логистични площи, имоти тип „втори дом”, хотелски комплекси, терени, земя) и сфери (покупко-продажби и наемни отношения);
  • Анализи, изводи, препоръки и краткосрочни прогнози за пазара на недвижими имоти в страната, както и за отделни населени места;
  • Анализи, изводи, препоръки и краткосрочни прогнози по сегменти на пазара – жилищни, офис, търговски, складови и индустриални, ваканционни площи и терени, по географски области, райони или градове;
  • Инвестиционни анализи, препоръки, краткосрочни прогнозни стойности и тенденции по региони, градове, квартали и по сегменти на пазара на недвижими имоти;
  • Финансови анализи на парични потоци, препоръки, краткосрочни прогнозни стойности и тенденции за развитие на инвестиционни проекти с различна степен на готовност;
  • Експертни мнения за определяне на диапазон на пазарни стойности на недвижими имоти във всички сегменти, при отчитане на устройствени зони, пазарни стойности и местен (регионален) пазар;
  • Експертни мнения за строителна себестойност на обекти в различни сегменти на пазара на недвижими имоти (по етапи или като цяло);
  • Времеви графици за реализация на цели проекти и отделни обекти, обвързани с текущия пазар и очертаващите се средносрочни тенденции;
  • Нестандартни разработки, обвързани с конкретни изисквания на възложителя.

* цената на услугата се сформира съгласно спецификата на клиентско възлагане